Het   

Groot   

Amsterdams   

Grachtenkoor   

is   

een   

initiatief   

van   

Stichting   

Muzikaal

Mokum.

  

Dit  

projectkoor  

van  

ca.  

300  

personen  

  

is  

speciaal  

opgezet  

om  

te  

zingen

op  

het  

grootste  

podium  

van  

Sail  

Amsterdam  

2015,  

het  

Java-eiland.  

De  

repetities

zijn  

in  

de  

prachtige  

Noorderkerk  

in  

Amsterdam,  

een  

belevenis  

op  

zich.  

Het  

koor

staat  

onder  

leiding  

van  

Huib  

van  

Vlaardingen  

en  

Trees  

Ruzette.  

Het  

koor  

wordt

muzikaal  

begeleid  

door  

de  

accordeonisten;  

André  

Vrolijk

,  

Peter  

van  

Zeijderveld

en

Louise Prins.

Na  

een  

zeer  

succesvol  

optreden  

is  

besloten  

om  

een  

doorstart  

te  

maken  

door  

  

op

elke  

1e  

maandag  

van  

de  

maand  

te  

blijven  

zingen  

in  

de  

Noorderkerk  

zodat  

we

klaar zijn voor een volgend groots optreden.

Inmiddels  

heeft  

het  

koor  

in  

verschillende  

theaters  

gezongen.  

  

Op  

dinsdagmiddag

11  

december  

2018  

a.s.  

zingt  

het  

koor  

tussen  

14.00-16.00  

uur  

in  

de  

Amsterdamse

Noorderkerk.  

  

Iedereen  

kan  

dan  

meezingen  

want  

er  

zijn  

tekstboeken  

aanwezig.

Andere  

data  

zijn:  

dinsdag  

12  

februari  

2019,  

dinsdag  

9  

april  

2019  

en  

dinsdag  

9  

juli

2019. Kaarten kunt u bestelling via

 

info@stichtingmuzikaalmokum.nl.

 

Wilt  

u  

zelf  

in  

dit  

koor  

meezingen?  

Iedereen  

is  

welkom.  

U  

kunt  

u  

aanmelden  

door

een mail te sturen naar

info@stichtingmuzikaalmokum.nl.

 

SAIL AMSTERDAM 2015

Op zaterdag 22 augustus 2015 heeft het Groot Amsterdams Grachtenkoor een optreden mogen

verzorgen op het grootste podium van Sail Amsterdam, op de kop van het Java-eiland.

PROJECTKOOR Projectkoor Het Groot Amsterdams Grachtenkoor is geen vast koor, maar een koor dat werkt met projecten d.w.z. dat als er een project zich voordoet, de leden gevraagd worden om mee te doen.  Er worden repetities gepland en het optreden verzorgd. Soms zal er een groot aantal zangers/zangeressen gevraagd worden (zoals bij het project Sail Amsterdam) soms een kleiner (minimaal ca.100) aantal. Iedereen kan zich inschrijven, er zijn geen stemtesten of leeftijdsgrenzen. Plezier in het zingen is wel belangrijk.
Stichting Muzikaal Mokum Muzikaal      Mokum      houdt      zich      bezig      om      de      ouderen      in      de woonzorgcentra,   met   name   in   Amsterdam   en   omgeving,   samen      een verzetje   te   bieden.   De   stichting   verzorgt   o.a.   meezingochtenden   of middagen.    Het    repertoire    bestaat    uit    Amsterdamse    en    Nederland- stalige    liedjes.    Onder    auspiciën    van    de    stichting    treedt    Huib    van Vlaardingen     in     10     woonzorgcentra     op.     De     muzikale     begeleiding bestaat   uit   een   accordeonist   en/of   een   pianist.   De   bewoners   worden van   songteksten   voorzien,   zodat   zij   actief   deel   kunnen   nemen   aan   het muzikaal gebeuren Huib van Vlaardingen De   muzikale   basis   van   Huib   van   Vlaardingen   werd   rond   zijn   twintigste jaar   gelegd   door   de   orgellessen   van   Harry   Klompe.   Toen   hij   rond   zijn 45ste   jaar   tijd   en   gelegenheid   kreeg   om   zich   weer   met   muziek   bezig   te houden,   zong   hij   in   diverse   koren   en   startte   in   2000   het   Bolderkoor   in Amstelveen,   waarvan   hij   nog   steeds   de   koordirigent   is.   In   2005      richtte Huib   van   Vlaardingen   de   groep   Mokums   Bluf   op   en   concentreerde   zich sindsdien    als    zanger,    zowel    solo    als    lid    van    Mokums    Bluf    op    het Nederlandstalig     repertoire.     Sinds     2010     is     Huib     van     Vlaardingen verbonden     aan     Stichting     Muzikaal     Mokum.     Voor     deze     stichting organiseert    Huib    van    Vlaardingen    in    Amsterdamse    woonzorgcentra meezingochtenden    of    -middagen    voor    de    bewoners    en    voert    de muzikale   leiding   over   deze   meezingbijeenkomsten.   Voorts   heeft   Huib van    Vlaardingen    de    muzikale    en    organisatorische    leiding    over    de jaarlijkse   grote   meezingevenementen   van   Stichting   Muzikaal   Mokum, die   respectievelijk   plaatsvonden   in   de   Westerkerk,   de      Noorderkerk, het   Vreugdehof   en   aan   boord   van   het   rijncruise   schip   de   River   Dream. Huib   van   Vlaardingen   heeft   zangles   gehad   van   Yvonne   Mandemakers en Ale van Dijk
Meezingen? U kunt zich aanmelden door een mail sturen naar info@stichtingmuzikaalmokum.nl Repetities Elke 1e  maandag van de maand Tijd: 19.30-22.00 uur Locatie: Noorderkerk, Noordermarkt Amsterdam Dirigenten: Huib van Vlaardingen en Trees Ruzette Tel: 06 10 22 33 71 Accordeonisten: André  Vrolijk,   Louise Prins en  Peter van Zeijderveld  Website: Louise Prins

THEATER DE PURMARYN PURMEREND

 Op zondag 26 mei 2019  gaat het Groot Amsterdamse Grachtenkoor een optreden verzorgen                        

in theater De Purmaryn in Purmerend.  Kaartjes kunt u HIER  bestellen

THEATERS

Het koor zingt in verschillende theaters. Wilt u meer weten? Stuurt u dan een mail naar

info@stichtingmuzikaalmokum.nl

Op maandagavond 2 november jl is de CD “Sail Amsterdam 2015” gepresenteerd aan wethouder  van Zorg en Welzijn, Ouderen, Sport en Recreatie, Ruimtelijke Ordening, Grondzaken en Stadsdeel Zuid,  de heer Eric van de Burg. Deze CD van het Groot Amsterdams Grachtenkoor is opgenomen tijdens het optreden Sail Amsterdam 2015. Unieke opnamen van een uniek optreden van een uniek koor. Wij zijn er trots op!  U kunt de CD bestellen door een mail te sturen naar info@stichtingmuzikaalmokum.nl
    CD SAIL 2015

Het          

Groot          

Amsterdams

Grachtenkoor   

is   

een   

initiatief

van  

Stichting  

Muzikaal  

Mokum.

 

Dit    

projectkoor    

van    

ca.    

300

personen   

   

is   

speciaal   

opgezet

om   

te   

zingen   

op   

het   

grootste

podium    

van    

Sail    

Amsterdam

2015,      

het      

Java-eiland.      

De

repetities   

zijn   

in   

de   

prachtige

Noorderkerk     

in     

Amsterdam,

een  

belevenis  

op  

zich.  

Het  

koor

staat   

onder   

leiding   

van   

Huib

van      

Vlaardingen      

en      

Trees

Ruzette.      

Het      

koor      

wordt

muzikaal     

begeleid     

door     

de

accordeonisten;   

André   

Vrolijk

,

Peter  

van  

Zeijderveld  

en  

Louise

Prins.

Na        

een        

zeer        

succesvol

optreden   

is   

besloten   

om   

een

doorstart   

te   

maken   

door   

   

op

elke  

1e  

maandag  

van  

de  

maand

te      

blijven      

zingen      

in      

de

Noorderkerk  

zodat  

we  

klaar  

zijn

voor      

een      

volgend      

groots

optreden.

Inmiddels    

heeft    

het    

koor    

in

verschillende                    

theaters

gezongen.  

  

Op  

dinsdagmiddag

11  

december  

2018  

a.s.  

zingt  

het

koor  

tussen  

14.00-16.00  

uur  

in

de  

Amsterdamse  

Noorderkerk.  

 

Iedereen   

kan   

dan   

meezingen

want      

er      

zijn      

tekstboeken

aanwezig.    

Andere    

data    

zijn:

dinsdag      

12      

februari      

2019,

dinsdag  

9  

april  

2019  

en  

dinsdag

9    

juli    

2019.    

Kaarten    

kunt    

u

bestelling                                    

via                                    

.

nl.

 

Wilt      

u      

zelf      

in      

dit      

koor

meezingen?         

Iedereen         

is

welkom.   

U   

kunt   

u   

aanmelden

door   

een   

mail   

te   

sturen   

naar

.

nl.

 

PROJECTKOOR Projectkoor Het Groot Amsterdams Grachtenkoor is geen vast koor, maar een koor dat werkt met projecten d.w.z. dat als er een project zich voordoet, de leden gevraagd worden om mee te doen.  Er worden repetities gepland en het optreden verzorgd. Soms zal er een groot aantal zangers/zangeressen gevraagd worden (zoals bij het project Sail Amsterdam) soms een kleiner (minimaal ca.100) aantal. Iedereen kan zich inschrijven, er zijn geen stemtesten of leeftijdsgrenzen. Plezier in het zingen is wel belangrijk.
Stichting Muzikaal Mokum Muzikaal   Mokum   houdt   zich   bezig   om   de   ouderen   in de    woonzorgcentra,    met    name    in    Amsterdam    en omgeving,     samen          een     verzetje     te     bieden.     De stichting       verzorgt       o.a.       meezingochtenden       of middagen.   Het   repertoire   bestaat   uit   Amsterdamse en   Nederland-stalige   liedjes.   Onder   auspiciën   van   de stichting      treedt      Huib      van      Vlaardingen      in      10 woonzorgcentra      op.      De      muzikale      begeleiding bestaat   uit   een   accordeonist   en/of   een   pianist.   De bewoners   worden   van   songteksten   voorzien,   zodat zij    actief    deel    kunnen    nemen    aan    het    muzikaal gebeuren Huib van Vlaardingen De    muzikale    basis    van    Huib    van    Vlaardingen    werd rond   zijn   twintigste   jaar   gelegd   door   de   orgellessen van   Harry   Klompe.   Toen   hij   rond   zijn   45ste   jaar   tijd   en gelegenheid   kreeg   om   zich   weer   met   muziek   bezig te    houden,    zong    hij    in    diverse    koren    en    startte    in 2000   het   Bolderkoor   in   Amstelveen,   waarvan   hij   nog steeds   de   koordirigent   is.   In   2005      richtte   Huib   van Vlaardingen      de      groep      Mokums      Bluf      op      en concentreerde   zich   sindsdien   als   zanger,   zowel   solo als    lid    van    Mokums    Bluf    op    het    Nederlandstalig repertoire.     Sinds     2010     is     Huib     van     Vlaardingen verbonden   aan   Stichting   Muzikaal   Mokum.   Voor   deze stichting      organiseert      Huib      van      Vlaardingen      in Amsterdamse     woonzorgcentra     meezingochtenden of     -middagen     voor     de     bewoners     en     voert     de muzikale   leiding   over   deze   meezingbijeenkomsten. Voorts   heeft   Huib   van   Vlaardingen   de   muzikale   en organisatorische     leiding     over     de     jaarlijkse     grote meezingevenementen       van       Stichting       Muzikaal Mokum,     die     respectievelijk     plaatsvonden     in     de Westerkerk,   de      Noorderkerk,   het   Vreugdehof   en   aan boord   van   het   rijncruise   schip   de   River   Dream.   Huib van    Vlaardingen    heeft    zangles    gehad    van    Yvonne Mandemakers en Ale van Dijk
Meezingen? U kunt zich aanmelden door een mail sturen naar info@stichtingmuzikaalmokum.nl Repetities Elke 1e  maandag van de maand Tijd: 19.30-22.00 uur Locatie: Noorderkerk, Noordermarkt Amsterdam Dirigenten: Huib van Vlaardingen en Trees Ruzette Tel: 06 10 22 33 71 Accordeonisten: André  Vrolijk,   Louise Prins en  Peter van Zeijderveld  Website: Louise Prins

SAIL AMSTERDAM

2015

Op zaterdag 22 augustus 2015

heeft het Groot Amsterdams

Grachtenkoor een optreden mogen

verzorgen op het grootste podium

van Sail Amsterdam, op de kop van

het Java-eiland.

THEATER DE

PURMARYN

PURMEREND

 Op zondag 26 mei 2019  gaat het

Groot Amsterdamse Grachtenkoor

een optreden verzorgen                        

in theater De Purmaryn in

Purmerend.  Kaartjes kunt u HIER 

bestellen

THEATERS

Het koor zingt in verschillende

theaters. Wilt u meer weten? Stuurt

u dan een mail naar

info@stichtingmuzikaalmokum.nl

    CD SAIL 2015
Op   maandagavond   2   november   jl   is   de   CD   “Sail Amsterdam   2015”   gepresenteerd   aan   wethouder     van      Zorg      en      Welzijn,      Ouderen,      Sport      en Recreatie,   Ruimtelijke   Ordening,   Grondzaken   en Stadsdeel   Zuid,      de   heer   Eric   van   de   Burg.   Deze CD   van   het   Groot   Amsterdams   Grachtenkoor   is opgenomen        tijdens        het        optreden        Sail Amsterdam    2015.    Unieke    opnamen    van    een uniek   optreden   van   een   uniek   koor.   Wij   zijn   er trots   op!      U   kunt   de   CD   bestellen   door   een   mail te sturen naar info@stichtingmuzikaalmokum.nl
       HET GROOT AMSTERDAMS  GRACHTENKOOR
       HET GROOT AMSTERDAMS  GRACHTENKOOR